زندگی دو نفره مازندگی دو نفره ما، تا این لحظه 7 سال و 9 ماه و 2 روز سن دارد
زندگی سه نفره مازندگی سه نفره ما، تا این لحظه 4 سال و 7 ماه و 3 روز سن دارد
زندگی چهار نفره مازندگی چهار نفره ما، تا این لحظه 2 سال و 3 روز سن دارد

هدیه زیبای خدا..لحظه لحظه های داشتن تو

سفر مشهد

سلام دخترم  اواسط شهریور دو روزه رفتیم مشهد اینم عکساش به محض رسیدن به مشهد رفتیم حرم و نماز صبحمون رو خوندیم     بعد نماز و زیارت رفتیم سمت ماشین تا دوساعتی استراحت کنیم   بعد از صبحانه مجدد رفتیم حرم    و بعدش خیابون۱۷ شهریور برای خرید این کفشارو هم اونجا خریدیم براتون بین خریدمون هم برای خوندن نماز هم استراحت شما دوتا فندقمون رفتیم پارک پشت پاساژ بعد خرید رفتیم برای صرف نهار رستوران از سر برگشت سمت ماشین حال داداشی خوب نیود بردیمش دارالشفای حرم دکتر و بعد رفتیم حرم برای نماز مغرب بعد نماز و زیارت برای استراحت رفتیم ...
20 آذر 1397
1